Fysioterapeutisk Behandling

Behandlingen anpassas efter hästens aktuella behov och används
- Under rehabilitering efter en skada.
- Uppbyggande, för friska hästar som behöver hjälp med svagheter, ojämnheter eller som tidigare har haft en skada.
- Förebyggande, för friska hästar där man vill undvika skador, ojämnheter, svagheter mm.
- Prestationshöjande, för friska hästar där man vill fokusera på att förbättra sina resultat, på tränings- eller tävlingsbanan.
Du är alltid välkommen att kontakta QMR, oavsett nivå eller orsak.