Ansvarsförsäkring

Du är i trygga händer

NHMF

För allas säkerhet och trygghet är QMR ansvarsförsäkrat via NHMF.
Klicka på bilden för att läsa om vad som krävs för medlemskap.

Journal - Hippocrates

QMR använder Hippocrates program Equitreatment, där alla behandlingar journalförs och sparas digitalt. Journalen är belagd med sekretess, men ägaren kan när som helst begära ut den. För allas trygghet. Ibland kan veterinär eller annan djurvårdspersonal behöva se vad som är gjort. Detta är extra viktigt vid rehabilitering, så all personal kring hästen kan samarbeta och ta del av vad som är aktuellt.